Βραβεία Made in Greece 2013

Τελετή Απονομής 2013
Τελετή Απονομής 2013
Τελετή Απονομής 2013
Τελετή Απονομής 2013
Τελετή Απονομής 2013
Τελετή Απονομής 2013
Made in Greece Awards

Βραβεία Made in Greece

 

1

Βραβείο Επώνυμου Ελληνικού Προϊόντος


Υποψηφιότητες μπορούν να θέσουν επώνυμα προϊόντα ελληνικής κατασκευής που δημιουργήθηκαν και αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα και έχουν σημαντική ιστορία και εμπορική καταξίωση.

Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων
- Διάρκεια παρουσίας και ιστορία της επωνυμίας στην εγχώρια ή και διεθνή αγορά.
- Πωλήσεις, μερίδιο αγοράς και διαχρονική εξέλιξη τους στην Ελλάδα ή και σε σημαντικές αγορές της αλλοδαπής.
- Διεθνείς αναγνωρίσεις και διακρίσεις.
- Αναγνώριση και καταξίωση από καταναλωτές και δίκτυα διάθεσης της Ελλάδας και σημαντικών αγορών της αλλοδαπής.
- Βαθμός συμμετοχής ελληνικών παραγωγικών συντελεστών (εργασία, εγκαταστάσεις, πρώτες ύλες, εισροές) και βαθμός ελληνικής προστιθεμένης αξίας.

 

2

Βραβείο Καινοτόμου Προϊόντος


Υποψηφιότητες μπορούν να θέσουν προϊόντα ελληνικής κατασκευής που ενσωματώνουν σημαντικές καινοτομίες.

Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων
- Σπουδαιότητα και χρησιμότητα καινοτομίας που ενσωματώνει το προϊόν και οφέλη που προκύπτουν για τον αγοραστή.
- Προστασία της καινοτομίας από τον ανταγωνισμό και βαθμός πρωτοτυπίας σε σύγκριση με ανταγωνιστικά προϊόντα.
- Διεθνής κατοχύρωση της καινοτομίας.
- Εμπορική πορεία του καινοτόμου προϊόντος και μελλοντικές προοπτικές.
- Βαθμός συμμετοχής ελληνικών παραγωγικών συντελεστών (εργασία, εγκαταστάσεις, πρώτες ύλες, εισροές) και βαθμός ελληνικής προστιθεμένης αξίας.

 

3

Βραβείο Εξαγωγικής Αριστείας


Υποψηφιότητες μπορούν να θέσουν παραγωγικές επιχειρήσεις που εξάγουν προϊόντα (εγχώριας) ελληνικής παραγωγής στο εξωτερικό.

Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων
- Ύψος και διαχρονική εξέλιξη των εξαγωγών σε απόλυτα μεγέθη και αναλογικά με τον εγχώριο κύκλο εργασιών.
- Χρονική διάρκεια εξαγωγικής προσπάθειας.
- Στάδιο διεθνοποίησης και στρατηγικές διείσδυσης σε αγορές της αλλοδαπής.
- Μελλοντικός εξαγωγικός σχεδιασμός.
- Βαθμός συμμετοχής ελληνικών παραγωγικών συντελεστών (εργασία, εγκαταστάσεις, πρώτες ύλες, εισροές) και βαθμός ελληνικής προστιθεμένης αξίας.

 

4

Βραβείο Βιομηχανικής Αριστείας


Υποψηφιότητες μπορούν να θέσουν βιομηχανίες με σημαντική παραγωγική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων
- Συμβολή της εγχώριας παραγωγικής δραστηριότητας της υποψήφιας επιχείρησης σε τοπικό, κλαδικό και εθνικό επίπεδο.
- Βιομηχανικές επενδύσεις και τεχνολογικός εκσυγχρονισμός παραγωγικού εξοπλισμού την τελευταία πενταετία.
- Επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη ως ποσοστό του κύκλου εργασιών.
- Διεθνείς αναγνωρίσεις και διακρίσεις.
- Βαθμός συμμετοχής ελληνικών παραγωγικών συντελεστών (εργασία, εγκαταστάσεις, πρώτες ύλες, εισροές) και βαθμός ελληνικής προστιθεμένης αξίας.

 

5

Βραβείο Αγροτικής Αριστείας


Υποψηφιότητες μπορούν να θέσουν επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα, συνεταιρισμοί και ομάδες παραγωγών που καλλιεργούν στην Ελλάδα.

Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων
- Τυποποίηση και ποιοτικές προδιαγραφές αγροτικής παραγωγής, αειφόροι μέθοδοι καλλιέργειας.
- Πιστοποιήσεις και διεθνείς αναγνωρίσεις.
- Πρωτότυπη, καινοτόμος ή εναλλακτική καλλιέργεια και προσανατολισμός στις προτιμήσεις της αγοράς.
- Εξαγωγικός προσανατολισμός.
- Βαθμός συμμετοχής ελληνικών παραγωγικών συντελεστών (εργασία, εγκαταστάσεις, πρώτες ύλες, εισροές) και βαθμός ελληνικής προστιθεμένης αξίας.

 

6

Βραβείο Τεχνολογικής Αριστείας


Υποψηφιότητες μπορούν να θέσουν προϊόντα ελληνικής κατασκευής που ενσωματώνουν προηγμένη τεχνολογία.

Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων
- Προηγμένη τεχνολογία που ενσωματώνει το ίδιο το υποψήφιο προϊόν και σχετικές ευρεσιτεχνίες.
- Προηγμένη τεχνολογία στην παραγωγική διαδικασία και κατασκευή του υποψηφίου προϊόντος.
- Εμπορική πορεία του τεχνολογικά προηγμένου προϊόντος και μελλοντικές προοπτικές.
- Διεθνής κατοχύρωση της τεχνολογίας.
- Βαθμός συμμετοχής ελληνικών παραγωγικών συντελεστών (εργασία, εγκαταστάσεις, πρώτες ύλες, εισροές) και βαθμός ελληνικής προστιθεμένης αξίας.

 

7

Βραβείο Επιχειρηματικής Αριστείας


Υποψηφιότητες μπορούν να θέσουν επιχειρήσεις που παράγουν στην Ελλάδα και έχουν διακεκριμένη επιχειρηματική παρουσία.

Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων
- Εθνική και κοινωνική προσφορά της επιχείρησης στην Ελλάδα.
- Επίτευξη υψηλών στόχων, ηγεσία, και διακεκριμένη παρουσία της επιχείρησης σε τοπικό, κλαδικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
- Εξαιρετική εμπορική, παραγωγική και τεχνολογική εξέλιξη της επιχείρησης που υπερβαίνει ή οδηγεί τον ανταγωνισμό.
- Διεθνείς αναγνωρίσεις και διακρίσεις.
- Βαθμός συμμετοχής ελληνικών παραγωγικών συντελεστών (εργασία, εγκαταστάσεις, πρώτες ύλες, εισροές) και βαθμός ελληνικής προστιθεμένης αξίας.

Τελική Φάση
Made in Greece

Υπό την Αιγίδα

Υπουργείο Εξωτερικών
Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Χρυσοί Χορηγοί

Μαρινόπουλος Α.Ε. Χρυσός Οδηγός
Genesis Pharma SA Ideal Stantard

Αργυροί Χορηγοί

Εθνική Τράπεζα Chiquita

Χορηγοί

ΔΕΣΦΑ OTE

Υποστηρικτές

AUDI ΔΕΠΑ

Χορηγοί Επικοινωνίας

Direction adbusiness
Advertising.gr Retail Business
Food & Drink Agrenda
Agronews.gr Επιστημονικό Marketing Management

Κύριοι Χορηγοί Επικοινωνίας

Η Καθημερινή ΣΚΑΪ 100,3

Χορηγός Δημοσιότητας

mscomm

Χορηγοί Εκδήλωσης