Βραβεία Made in Greece 2013

Τελετή Απονομής 2013
Τελετή Απονομής 2013
Τελετή Απονομής 2013
Τελετή Απονομής 2013
Τελετή Απονομής 2013
Τελετή Απονομής 2013
Made in Greece Awards

Απονομή

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

 

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

 

 

Βραβείο Εξαγωγικής Αριστείας
 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE

 

Έπαινος Εξαγωγικής Αριστείας
 

KLEEMANN HELLAS Α.Ε.

ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ

 

Τιμητικές Διακρίσεις

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε., GAEA-ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε.,

Ιχθυοτροφεία ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ, ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.

 

 

 

 

Κριτήρια Αξιολόγησης

1. Ύψος εξαγωγών το 2012 σε απόλυτα μεγέθη.

2. Ύψος εξαγωγών το 2012 αναλογικά με τον εγχώριο κύκλο εργασιών.

3. Διαχρονική εξέλιξη των εξαγωγών σε απόλυτα μεγέθη και αναλογικά με τον εγχώριο κύκλο εργασιών την τελευταία τριετία.

4. Αριθμός των ξένων αγορών - χωρών που δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

5. Χρονική διάρκεια εξαγωγικής προσπάθειας.

6. Προηγμένο στάδιο διεθνοποίησης. 

7. Προηγμένες στρατηγικές διείσδυσης σε αγορές της αλλοδαπής. 

8. Μελλοντικός εξαγωγικός σχεδιασμός. 

9. Βαθμός συμμετοχής ελληνικών παραγωγικών συντελεστών (εργασία, εγκαταστάσεις, πρώτες ύλες, εισροές). 

10. Βαθμός ελληνικής προστιθεμένης αξίας.

 

Επιτροπή Αξιολόγησης

Πρόεδρος-Συντονιστής

Μ. Τσόγκας, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Μέλος ΔΣ της ΕΛ.Α.Μ.

Μέλη
Λ. Γ. Γιαννούχος, Πρόεδρος Ινστιτούτου Πωλήσεων Ελλάδος - Εμπορικός
Διευθυντής, Όμιλος ΑΛΟΥΜΥΛ
Δ. Καραβασίλης, Μέλος Δ.Ε. Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) -
Διευθύνων Σύμβουλος, DKConsultants
Δ. Σκαρμέας, Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μέλος της
ΕΛ.Α.Μ.
Ι. Χαλικιάς, Επιστημονικός Υπεύθυνος Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ),
Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

 

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

 

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

 

 

Βραβείο Επιχειρηματικής Αριστείας
 

ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ

 

Έπαινος Επιχειρηματικής Αριστείας
 

ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.

ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.

 

Τιμητικές Διακρίσεις

Α.ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., Λουξ Μαρλαφέκας ΑΒΕΕ,

Nokia Siemens Networks Hellas S.A.

 

 

 

 

Κριτήρια Αξιολόγησης

1. Προσφορά στην ελληνική οικονομία.

2. Προσφορά στην ελληνική κοινωνία.

3. Επίτευξη υψηλών επιχειρηματικών στόχων.

4. Διακεκριμένη ηγεσία.

5. Διακεκριμένη παρουσία της επιχείρησης στην εγχώρια αγορά.

6. Διακεκριμένη παρουσία της επιχείρησης διεθνές επίπεδο. 

7. Παραγωγική τεχνολογική και εμπορική εξέλιξη της επιχείρησης που υπερβαίνει ή οδηγεί τον ανταγωνισμό. 

8. Διεθνής αναγνώριση και διάκριση. 

9. Βαθμός συμμετοχής ελληνικών παραγωγικών συντελεστών (εργασία, εγκαταστάσεις, πρώτες ύλες, εισροές). 

10.Βαθμός ελληνικής προστιθεμένης αξίας.

 

Επιτροπή Αξιολόγησης

Πρόεδρος-Συντονιστής
Γεώργιος Θεοδοσίου, Διευθύνων Σύμβουλος, Ideal Standard ΑΒΕΕ, Μέλος της
ΕΛ.Α.Μ.

Μέλη
Χρήστος Γεωργίου, Διευθυντής Τεκμηρίωσης & Μελετών, Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)
Κωνσταντίνος Ευριπίδης, Διευθύνων Σύμβουλος, GENESIS Pharma Α.Ε.
Γεώργιος Καλούδης, Γενικός Διευθυντής, Συμμαχία για την Ελλάδα
Νικήτας Κωνσταντέλλος, Διευθύνων Σύμβουλος, ICAP GROUP

 

 

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

 

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

 

 

Βραβείο Αγροτικής Αριστείας
 

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΜΜ.Α.Ε.- ΚΤΗΜΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ

 

Έπαινος Αγροτικής Αριστείας
 

ΕΥ.ΓΕ ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΒΕΕ – AGRINO

ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.

 

Τιμητικές Διακρίσεις

ΑΣΟΠ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ, Γκουσιάρης Αλέξανδρος

ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε., ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ, Ε.ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. SMARTFOODS

 

 

 

 

Κριτήρια Αξιολόγησης

1. Πρωτότυπη, καινοτόμος ή εναλλακτική καλλιέργεια.

2. Τυποποίηση της αγροτικής παραγωγής.

3. Υιοθέτηση αειφόρων μεθόδων καλλιέργειας.

4. Πιστοποιήσεις του προϊόντος στη Ελλάδα.

5. Πιστοποιήσεις του προϊόντος στο εξωτερικό

6. Διεθνείς αναγνωρίσεις.

7. Προσανατολισμός στις προτιμήσεις της αγοράς.

8. Εξαγωγικός προσανατολισμός.

9. Βαθμός συμμετοχής ελληνικών παραγωγικών συντελεστών (εργασία, εγκαταστάσεις, πρώτες ύλες, εισροές) 10.Βαθμός ελληνικής προστιθεμένης αξίας.

 

Επιτροπή Αξιολόγησης

Πρόεδρος-Συντονιστής

Νικόλαος Παπαβασιλείου, Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Επίτιμο Μέλος της ΕΛ.Α.Μ.

Μέλη

Πάρις Αργουσλίδης, Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μέλος της ΕΛ.Α.Μ.

Αγγελική Μοτσάκου, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Εταιρικής Υπευθυνότητας, Μαρινόπουλος Α.Ε.

Ιωάννης Πανάγος, Εκδότης & Διευθυντής, AGRENDA/AGRONEWS

Νίκος Στεφανίδης, Sales & Marketing Manager, Chiquita Ελλάς Α.Ε.

 

 

ΒΡΑΒΕΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

 

ΒΡΑΒΕΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

 

 

Βραβείο Βιομηχανικής Αριστείας
 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE

 

Έπαινος Βιομηχανικής Αριστείας
 

ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ Α.Ε. – VITEX

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε.

 

Τιμητικές Διακρίσεις

ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. TRATA,

ROLCO BIANIL SA, ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΚΙΖΕΛΗΣ Α.Ε.

 

 

 

 

Κριτήρια Αξιολόγησης

1. Συμβολή της εγχώριας παραγωγικής δραστηριότητας της υποψήφιας επιχείρησης σε εθνικό επίπεδο.

2. Συμβολή της εγχώριας παραγωγικής δραστηριότητας της υποψήφιας επιχείρησης σε τοπικό επίπεδο.

3. Βιομηχανικές επενδύσεις παραγωγικού εξοπλισμού την τελευταία πενταετία.

4. Τεχνολογικός εκσυγχρονισμός του παραγωγικού εξοπλισμού την τελευταία πενταετία.

5. Επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη ως ποσοστό του κύκλου εργασιών.

6. Διεθνείς αναγνωρίσεις και διακρίσεις.

7. Βαθμός συμμετοχής ελληνικών παραγωγικών συντελεστών (εργασία, εγκαταστάσεις, πρώτες ύλες, εισροές).

8. Βαθμός ελληνικής προστιθεμένης αξίας.

 

Επιτροπή Αξιολόγησης

Πρόεδρος-Συντονιστής

Χρήστος Μανώλης, DNAlogy sa / Pharmacy Partner Program Development Executive, Μέλος ΔΣ της ΕΛ.Α.Μ.

Μέλη

Ιωάννα Ζουρ-Κατζηλιέρη, Βοηθός Γενική Διευθύντρια Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ, Όμιλος Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος

Σεραφείμ Ιωαννίδης, Συντ. Διευθυντής Ασφάλειας Υγείας Ποιότητας & Περιβάλλοντος, ΔΕΣΦΑ Α.Ε.

Δήμητρα Καδδά, Δημοσιογράφος – Συνεργάτης, Περιοδικό «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ»

Πολίνα Παπασταθοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μέλος της ΕΛ.Α.Μ.

 

 

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

 

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

 

 

Βραβείο Τεχνολογικής Αριστείας
 

ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε.

 

Έπαινος Τεχνολογικής Αριστείας
 

ERMA FIRST ESK ENGINEERING SOLUTIONS S.A.

SingularLogic A.E.

 

Τιμητικές Διακρίσεις

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ, Unique Com-Κυριάκος Μαλλίνης & ΣΙΑ Ο.Ε.

 

 

 

 

Κριτήρια Αξιολόγησης

1. Προηγμένη τεχνολογία και καινοτομία που ενσωματώνει το υποψήφιο προϊόν.

2. Ευρεσιτεχνίες ή/και διεθνής κατοχύρωση της τεχνολογίας του προϊόντος.

3. Προηγμένη τεχνολογία στην παραγωγική διαδικασία.

4. Εμπορική πορεία του τεχνολογικά προηγμένου προϊόντος μέχρι σήμερα.

5. Μελλοντικές προοπτικές του τεχνολογικά προηγμένου προϊόντος.

6. Βαθμός συμμετοχής ελληνικών παραγωγικών συντελεστών (εργασία, εγκαταστάσεις, πρώτες ύλες, εισροές).

7. Βαθμός ελληνικής προστιθεμένης αξίας.

 

Επιτροπή Αξιολόγησης

Πρόεδρος-Συντονιστής

Σέργιος Δημητριάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μέλος της ΕΛ.Α.Μ.

Μέλη

Ιωάννης Κεχαγιάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Μέλος της ΕΛ.Α.Μ.

Ντέπη Τζιμέα, Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας, Όμιλος ΟΤΕ

Μιχάλης Στάγκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, MSCOMM - Founder, ID-GC

Κάρλα Tanas, Co-Founder, ID-GC

 

 

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

 

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

 

 

Βραβείο Καινοτόμου Προϊόντος
 

ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.

 

Έπαινος Καινοτόμου Προϊόντος
 

APIVITA AEBE

KLEEMANN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

 

Τιμητικές Διακρίσεις

ΕΥ.ΓΕ.ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΒΕΕ-AGRINO, ΜΙΝΕΡΒΑ, SETEL HELLAS

 

 

 

 

Κριτήρια Αξιολόγησης

1. Σπουδαιότητα καινοτομίας που ενσωματώνει το προϊόν.

2. Χρησιμότητα καινοτομίας που ενσωματώνει το προϊόν και οφέλη που προκύπτουν για τον αγοραστή.

3. Προστασία της καινοτομίας από τον ανταγωνισμό.

4. Βαθμός πρωτοτυπίας σε σύγκριση με ανταγωνιστικά προϊόντα.

5. Διεθνής κατοχύρωση της καινοτομίας.

6. Εμπορική πορεία του καινοτόμου προϊόντος στην εγχώρια αγορά

7. Εμπορική πορεία του καινοτόμου προϊόντος σε διεθνείς αγορές

8. Μελλοντική πορεία του προϊόντος και προοπτικές.

9. Βαθμός συμμετοχής ελληνικών παραγωγικών συντελεστών (εργασία, εγκαταστάσεις, πρώτες ύλες, εισροές)

10.Βαθμός ελληνικής προστιθεμένης αξίας

 

Επιτροπή Αξιολόγησης

Πρόεδρος-Συντονιστής

Αθανάσιος Κουρεμένος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Αντιπρόεδρος ΔΣ της ΕΛ.Α.Μ.

Μέλη

Βασίλης Ζαφείρης, Εντεταλμένος Σύμβουλος Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανικών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) - Σύμβουλος Επιχειρήσεων Κλάδου Τροφίμων

Κωσταντίνος Ήντουνας, Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μέλος της ΕΛ.Α.Μ.

Ευάγγελος Παπαλιός, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, DIRECTION ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Ε.

Μάρκος Φραγκουλόπουλος, Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου Μάρκετινγκ - Αν. Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων & Marketing, Όμιλος Interamerican

 

 

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

 

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

 

 

Βραβείο Επώνυμου Ελληνικού Προϊόντος
 

ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΕΤΙΑΡΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΙΤΤΑΣ Α.Ε. - ΜΕΛΙ ΑΤΤΙΚΗ

 

Έπαινος Επώνυμου Ελληνικού Προϊόντος
 

Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. – ΜΠΟΥΤΑΡΗ

ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Α.Ε. - ΟΥΖΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ

 

Τιμητικές Διακρίσεις

BARILLA HELLAS AE, ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε., ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΕΒΕ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.

 

 

 

 

Κριτήρια Αξιολόγησης

1. Διάρκεια παρουσίας και ιστορία της επωνυμίας στην εγχώρια αγορά.

2. Διάρκεια παρουσίας και ιστορία της επωνυμίας στην διεθνή αγορά.

3. Πωλήσεις, μερίδιο αγοράς και διαχρονική εξέλιξη τους στην Ελλάδα

4. Πωλήσεις, μερίδιο αγοράς και διαχρονική εξέλιξη τους σε σημαντικές αγορές της αλλοδαπής.

5. Διεθνείς αναγνωρίσεις και διακρίσεις.

6. Αναγνώριση και καταξίωση από καταναλωτές στην εγχώρια αγορά.

7. Αναγνώριση και καταξίωση από δίκτυα διάθεσης στην εγχώρια αγορά.

8. Αναγνώριση και καταξίωση από καταναλωτές και δίκτυα διάθεσης σε σημαντικές αγορές της αλλοδαπής.

9. Βαθμός συμμετοχής ελληνικών παραγωγικών συντελεστών (εργασία, εγκαταστάσεις, πρώτες ύλες, εισροές).

10.Βαθμός ελληνικής προστιθεμένης αξίας.

 

Επιτροπή Αξιολόγησης

Πρόεδρος-Συντονιστής

Κωνσταντίνος Λυμπερόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, Γενικός Γραμματέας ΔΣ της ΕΛ.Α.Μ.

Μέλη

Μανώλης Δραϊνάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, Χρυσός Οδηγός Α.Ε.

Νικόλαος Καραγεωργίου, Πρόεδρος Ελληνικού Συνδέσμου Βιομηχανιών Επωνύμων Προϊόντων (ΕΣΒΕΠ) - Διευθύνων Σύμβουλος, ΑΦΟΙ Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕΒΕ, 3Αλφα

Καλυψώ Καραντινού, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μέλος της ΕΛ.Α.Μ.

Γεώργιος Πανηγυράκης, Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

 

ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΙΟΛΚΟΣ

 

ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΙΟΛΚΟΣ

 

Απονέμεται σε προσωπικότητα που με τις καινοτόμες ενέργειες και δραστηριότητές της άνοιξε δρόμο για να διευκολύνει το διεθνές εμπόριο της χώρας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην καθιέρωση του Made in Greece παγκοσμίως.

 

Βραβεύτηκε ο Γιάννης Τσεκλένης

Ο Γιάννης Τσεκλένης είναι διεθνώς αναγνωρισμένος σχεδιαστής με πολύχρονη εμπειρία στον χώρο της μόδας, του βιομηχανικού σχεδιασμού και του interior design.

 

 

 

 

Για την ιστορία... (ο/η) ΔΙΟΛΚΟΣ

Λιθόστρωτος δρόμος που χρησιμοποιείτο για την από ξηράς μεταφορά πλοίων, πάνω σε τροχοφόρο όχημα ("Ολκός νεών") από τον Σαρωνικό στον Κορινθιακό κόλπο και αντιστρόφως.

Αποκαλύφθηκε το δυτικό του τμήμα σε μήκος 255 μ. στην πλευρά της Πελοποννήσου και σε μήκος 204 μ. στην Στερεά Ελλάδα.

Το πλάτος του είναι 3,40 - 5,00 μ. Είναι στρωμένος με κανονικούς πώρινους κυβόλιθους και στο μέσον του φέρει δύο αυλακώσεις σε απόσταση 1,50 μ. Στο δυτικό άκρο του κατέληγε σε λιθόστρωτη αποβάθρα.

Η κατασκευή του Διόλκου προέκυψε από την ανάγκη για γρήγορο πέρασμα των πλοίων από τον Σαρωνικό στον Κορινθιακό κόλπο και αντίστροφα, έγινε στις αρχές του 6ου π.Χ. Το δυτικό άκρο του ανακατασκευάσθηκε στις αρχές του 4ου π.Χ. αιώνα. Η χρήση του βεβαιώνεται από τις πηγές ως τον 9ο μ.Χ. αιώνα.

Τελική Φάση
Made in Greece

Υπό την Αιγίδα

Υπουργείο Εξωτερικών
Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Χρυσοί Χορηγοί

Μαρινόπουλος Α.Ε. Χρυσός Οδηγός
Genesis Pharma SA Ideal Stantard

Αργυροί Χορηγοί

Εθνική Τράπεζα Chiquita

Χορηγοί

ΔΕΣΦΑ OTE

Υποστηρικτές

AUDI ΔΕΠΑ

Χορηγοί Επικοινωνίας

Direction adbusiness
Advertising.gr Retail Business
Food & Drink Agrenda
Agronews.gr Επιστημονικό Marketing Management

Κύριοι Χορηγοί Επικοινωνίας

Η Καθημερινή ΣΚΑΪ 100,3

Χορηγός Δημοσιότητας

mscomm

Χορηγοί Εκδήλωσης