ΕΛΑΜ
Menu

Σάμινθος

Η εταιρεία ΣΑΜΙΝΘΟΣ είναι ελληνική εταιρεία, καθιερωμένη από το 2000 στο χώρο του επιχειρηματικού δώρου και των βραβείων. Τα δώρα που δημιουργεί είναι εικαστικά, χριστουγεννιάτικα γούρια, ελιές, στεφάνια και βραβεία.

 

Χρησιμοποιούνται από εταιρείες και οργανισμούς για λόγους δημοσίων σχέσεων, διαφήμισης, επικοινωνίας, συνεδρίων, προώθησης των πωλήσεων και ενδυνάμωσης των εταιρικών σχέσεων.

Τελευταία Νέα

Διοργανώσεις

Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ

Σκοπός της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ είναι η προαγωγή της επιστήμης του Μάρκετινγκ, η εφαρμογή, η διάδοση και η ανάπτυξη των αρχών της σε όλους τους χώρους της σύγχρονης ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.
Τηλ. Επικοινωνίας:
+30 210 7414 733
 
Μαρία Παπαοικονόμου ERASMUS Conferences Tours & Travel S.A
 
Βραβεία Made in Greece