ΕΛΑΜ
Menu

Μπάλτας Γεώργιος

Καθηγητής

Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία» Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μέλος Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ

Τελευταία Νέα

Διοργανώσεις

Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ

Σκοπός της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ είναι η προαγωγή της επιστήμης του Μάρκετινγκ, η εφαρμογή, η διάδοση και η ανάπτυξη των αρχών της σε όλους τους χώρους της σύγχρονης ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.
Τηλ. Επικοινωνίας:
+30 210 7414 733
 
Μαρία Παπαοικονόμου ERASMUS Conferences Tours & Travel S.A
 
Βραβεία Made in Greece