Αυλωνίτης Γεώργιος

Καθηγητής

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πρόεδρος Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ

Μπάλτας Γεώργιος

Καθηγητής

Διευθυντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ

Θεοδωρίδης Προκόπης 

Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ